ojihall


Calendar

Concert Calandar

May 2019

Mon 6 14:00

SOS CHILDREN'S VILLAGES JAPAN CONCERT

Sat11 14:00

Sumiko Goto Koto Recital

Sun12 14:00

Atsuko Mihara Piano Recital

Tue14 19:00

Julian Prégardien & Éric Le Sage

Julian Prégardien (Tenor)
Éric Le Sage (Piano)

Schumann: Liederkreis Op.24
Schumann: 4 Nachatstücke Op.23 (Piano Solo)
Schumann: Kreisleriana Op.16-1,2 (Piano Solo)
Schumann: Dichterliebe Op.48

¥6,500 [Reserved Seating]

OJI HALL TICKET CENTER 03-3567-9990

Wed15 13:30

Ginza Buratto #124 Café Ginza 2 by Masanori Kato

Masanori Kato (Piano/Composer)
Yoshikazu Mera (Counter tenor)

Megumi Onaka: Satchan
Yoshinao Nakada: Kawaii-Kakurenbo
Megumi Onaka: Inu-no-Omawari-san
Ikuma Dan: Zo-san
Masanori Kato: Mimiko Trilogy I. Tomoe / II. Mimiko-no-Dokuritsu / III. Engawa-no-Hinata
Jo Hisaishi: Mononoke-Hime
Masanori Kato: Improvisation
J. J. Walker: Mr. Bojangles

¥3,200 [Reserved Seating]

OJI HALL TICKET CENTER 03-3567-9990

Fri18 19:00

ASAR International Morin khuur Ensemble

Sun19 14:00

Yumi Otsubo Piano Recital

Fri24 19:00

An Evening with HKCO Eco-Huqin Principals

Sat25 14:00

Ikue Takao Pian Recital

Sun26 14:00

Rentaro Daidoji Piano Recital